Standard plemene

ZEMĚ PŮVODU: Švýcarsko.

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 03. 2003.

POUŽITÍ: Původně hlídací a tažný pes; dnes také společenský pes, obranář a rodinný pes.

KLASIFIKACE FCI: Skupina 2 Pinčové a knírači, molosové, švýcarští salašničtí psi. Sekce 3 Švýcarští salašničtí psi. Bez zkoušky z výkonu.

CELKOVÝ VZHLED: Tříbarevný, statný pes silných kostí a dobrého osvalení. Přes svoji velikost a hmotnost prokazuje vytrvalost a dobrou pohyblivost. Pohlavní výraz psů a fen je výrazně odlišen.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
 • Délka trupu (měřená od vrcholu ramene k sedacímu hrbolu) ke kohoutkové výšce = 10:9. 
 • Hloubka hrudníku ke kohoutkové výšce = 1 : 2. 
 • Délka mozkovny k délce tlamy = 1 : 1. 
 • Šířka lebky k šířce tlamy = 2 : 1. 
CHOVÁNÍ/POVAHA: Jistý, pozorný, ostražitý a nebojácný v běžných situacích. Dobromyslný a oddaný k důvěrně známým osobám, sebejistý vůči cizím; střední temperament.

HLAVA: V souladu s trupem je silná, ale není těžká. Hlava psů je mohutnější než hlava fen.
 • HORNÍ ČÁST HLAVY: 
  • Lebka: Plochá a široká. Střední rýha začínající na náběhu čela se směrem vzhůru pozvolna ztrácí. 
  • Stop: Málo výrazný. 
 • OBLIČEJOVÁ ČÁST: 
  • Nosní houba: Černá. 
  • Tlama: Silná, delší než hluboká; při pohledu shora ani ze strany není špičatá. Hřbet nosu rovný, bez střední rýhy. 
  • Pysky: Málo vyvinuté, přiléhající; černě pigmentované. Pysky nejsou převislé. 
  • Čelist / chrup: Čelisti silné. Silný, úplný a pravidelný nůžkový skus. Absence 2 zubů (prvních třenových zubů P1 nebo druhých třenových zubů P2) se toleruje. Na chybějící M3 (moláry 3) se nebere zřetel. 
  • Oči: Středně velké, mandlového tvaru, ani hluboko posazené, ani vystupující, barvy lískového oříšku až kaštanově hnědé; výraz je bystrý, přátelský. Oční víčka dobře přiléhající. Okraje víček tmavě pigmentované. 
  • Uši: Středně velké, trojúhelníkové, poměrně vysoko nasazené. V klidu přiléhají ploše k hlavě, při vzbuzené pozornosti psa směřují dopředu. Vevnitř i zevně dobře osrstěné. 

KRK: Silný, svalnatý, spíše zavalitý. Žádný lalok.

TĚLO: Poněkud delší než kohoutková výška.
 • Hřbet: Středně dlouhý, silný a rovný. 
 • Bedra: Široká a silně osvalená. 
 • Záď: Dlouhá a široká, klesající v měkkém zaoblení; není příliš vysoká ani sražená. 
 • Hruď: Silná, široká, dosahující až k loktům. Hrudní koš kulatě oválného průřezu, není ani plochý, ani sudovitý. Předhrudí je dobře vyvinuté. 
 • Dolní linie z profilu a břicho: Břicho a slabiny trochu vtažené. 
OCAS: Ve svém nasazení harmonicky navazuje na záď, je poměrně těžký, dosahující až k hleznu. V klidu visící; při vzbuzené pozornosti psa a za pohybu nesen výš a lehce zahnutý nahoru, ale nikdy není stočený ani není nesen sklopený nad hřbetem.

KONČETINY
 • HRUDNÍ KONČETINY : 
  • Obecně: Při pohledu zpředu rovné a rovnoběžné, spíše široko postavené. 
  • Plece: Lopatky dlouhé, silné, šikmo postavené, přiléhající a dobře osvalené, tvořící s pažní kostí nepříliš tupý úhel. 
  • Předloktí: Silných kostí, rovné. Přední nadprstí: Pevné; při pohledu zepředu přímo navazuje na předloktí; při pohledu ze stran je postaveno téměř svisle. 
  • Tlapy: Silné, rovně směřující, s těsně navzájem přiléhajícími a dobře klenutými prsty a silnými drápy. 
 • PÁNEVNÍ KONČETINY : 
  • Obecně: Při pohledu zezadu jsou rovné a postaveny nepříliš úzce. Zadní nadprstí a tlapy nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven; paspárky musí být odstraněné s výjimkou zemí, ve kterých je odstraňování paspárků zákonem zakázáno). 
  • Stehna: Poměrně dlouhá; kýty široké, silné a dobře osvalené. 
  • Kolenní klouby: Výrazně tupě zaúhlené. Bérce: Poměrně dlouhé. 
  • Hlezno: Silné a dobře zaúhlené. 
  • Tlapy: Silné, rovně směřující, s těsně navzájem přiléhajícími a dobře klenutými prsty a silnými drápy. 
CHŮZE: Ve všech typech chůze prostorný, stejnoměrný a plynulý pohyb; prostorný, volný pohyb vpřed a dobrý posuv vycházející z pánevních končetin. V běhu při pohledu zepředu a zezadu se končetiny pohybují rovně po linii.

OSRSTĚNÍ
 • Srst: Patrová srst s hustou, středně dlouhou krycí srstí a hustou, pokud možno tmavě šedou až černě zbarvenou, podsadou. Krátká krycí srst je při zachování podsady přípustná. 
 • Zbarvení: Typické trojbarevné zbarvení: Základní barva je černá se symetrickými červenohnědým pálením a bílými znaky. Červenohnědá se nachází mezi černou a bílými znaky na lících, nad očima, na vnitřní straně uší, po stranách hrudníku, na všech čtyřech končetinách a na spodní straně ocasu. Bílé znaky se nacházejí na hlavě (lysinka a tlama), na hrdle a hrudi (nepřerušeně), na tlapách a na špičce ocasu. Mezi lysinkou a červenohnědými znaky nad očima by měl zůstat proužek černé. Bílá skvrna na šíji nebo bílý obojek se tolerují. 
VELIKOST :
 • Kohoutková výška u psů: 65 – 72 cm, 
 • Kohoutková výška u fen: 60 – 68 cm.
VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů je považována za vadu. Její ohodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky. Zohledňuje se její vliv na zdraví a dobrý zdravotní stav psa.
 • Nejisté chování. 
 • Absence jiných zubů než nejvýše dvou premolárů (PM1 a/nebo PM2). Na M3 se nebere zřetel. Klešťový skus.
 • Světlé oči; nedostatečně uzavřená víčka. 
 • Osrstění: 
  • Prosvítající žlutavě hnědá nebo světlešedá podsada. 
  • Nečisté barvy. 
 • Vady kresby srsti: 
  • Chybějící kresba na hlavě, příliš široká lysina. 
  • Bílá kresba na tlamě výrazně přesahující koutky pysků. 
  • Bílé „holínky“ (bílá dosahující výš než k zápěstí či hleznu). 
  • Nápadně asymetrická kresba. 
DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:
 • Agresivní nebo nadměrně bojácní psi. 
 • Psi vykazující patrné fyzické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.
 • Těžké vady povahy. 
 • Předkus, podkus, zkřížený skus. 
 • Ektropium, entropium. 
 • Jedno nebo obě modré oči („skleněné oko“). 
 • Krátká srst bez podsady. 
 • Dlouhá srst. 
 • Absence trojbarevného zbarvení. 
 • Základní barva jiná než černá.
POZN.
 • Psi musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku 
 • Do chovu se smějí zařazovat výhradně funkčně a klinicky zdraví psi se znaky typickými pro příslušné plemeno

Zdroj: http://www.kssp.cz/Plemena/Velky-svycarsky/Standard.aspx